Osmanlı’da Devlet Tekke Münasebetleri-Meclis-i Meşâyih

Tarikatlar, İslam toplumunun vazgeçilmez birer unsuru olarak her dönemde etkilerini hissettirmiş ve bir yaşam tarzı olarak da varlıklarını günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Halka, dinî, ahlaki ve sosyal alanda hizmet vermeyi amaçlayan tarikatlar, Osmanlı döneminde toplum üzerinde her zaman etkili olmuşlardır.

50,4 TL 84 TL

Tarikatlar, İslam toplumunun vazgeçilmez birer unsuru olarak her dönemde etkilerini hissettirmiş ve bir yaşam tarzı olarak da varlıklarını günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Halka, dinî, ahlaki ve sosyal alanda hizmet vermeyi amaçlayan tarikatlar, Osmanlı döneminde toplum üzerinde her zaman etkili olmuşlardır. Toplumun gönüllü sivil kuruluşları olarak nitelendirilebilecek tarikatlar, tekke ve zaviyeler aracılığıyla halka sosyal alanda hizmet veren müesseseler olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nde toplum hayatında tarikatlar önemli roller üstlenmişlerdir. Devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde idari, askerî, ilmî ve içtimai hayatın şekillenmesinde tekke ve tarikatların önemli etkisi olmuştur. Çoğu zaman devlet ve halk arasında bir köprü görevi görmüşlerdir. Tarikatların halk üzerinde var olan gücü ve camianın içerisinde ortaya çıkan problemler, devlet idaresinin, bu kesime müdahale etmesine ve kontrolü altına alma yoluna başvurmasına neden olmuştur. XIX. yüzyılda devletin birçok kurumunda baş gösteren bozulma ve çöküş süreci, tasavvuf camiasında da görülmeye başlamıştır. Bütün bu sebepler sonucunda tarikatları kontrol altına almak, bu camiada dinî ve ilmî olmayan davranışları engellemek, cahil kişilerin şeyhlik görevine gelmelerine mâni olmak gibi nedenlerle meşihat makamına bağlı Meclis-i Meşâyih kurulmuştur.

      Bu çalışmamızda amaç, Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinde, tekke ve zaviyeleri kontrol etmek ve yönetmek amacıyla kurulmuş olan Meclis-i Meşâyih’i tanıtmaktır. Çalışmamızda, tarikatlar ve tekkeler arasındaki tartışmalara girmeden, tasavvufi boyutundan ziyade bir kurum olarak Meclis-i Meşâyih’i, tarihçi bakış açısıyla tanıtmak hedeflenmektedir.

Kategori Osmanlı Tarihi
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: 2013
Basım Yeri: Ankara
Baskı Sayısı 1. Baskı
Ebat: 13.5X19.5
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: Kitap Kâğıdı
Sayfa Sayısı: 245
Barkod: 9786051213002
ISBN: 978-605-121-300-2
Zekeriya Akman

10 Mart 1971 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. İlkokulu Şanlıurfa’da, orta ve lise tahsilini ise Gaziantep Nizip İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul’da özel bir kolejde öğretmenlik yaptı.

1995–2001 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli okullarda öğretmen olarak görev aldı. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1998 yılında “Ebu Hanife ed-Dineveri’nin Hayatı ve Ahbaru’t-Tuval" adlı eseri isimli teziyle İslam tarihi alanında yüksek lisansı bitirdi.

2000 yılında askerlik görevini kısa dönem erbaş olarak Erzurum’da yerine getirdi. Yedi yıl süreyle lise ve ilköğretim okullarında yapmış olduğu öğretmenlik görevinden sonra, 2001 yılında, İnönü Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, YÖK tarafından doktora yapmak üzere geçici görevle Ankara Üniversitesine gönderildi.

2002–2005 yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde araştırmalar yaptı. 2002–2006 yıllarında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Osmanlı tarihi üzerine doktora yaptı.

2006 yılında Osmanlı Kurumlar Tarihi alanında yazmış olduğu tez, 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Üst kurul Daru’l Hikmeti’l-islamiye” adıyla yayınlandı. Üniversitelerdeki görevlerinden sonra çeşitli bakanlıklarda uzman, yönetici ve müşavir olarak görev aldı. Öğretmenlik ve üniversitedeki görevleri esnasında bilimsel ve sosyal etkinliklere katıldı. İslam tarihi ve Osmanlı tarihi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Zekeriya Akman 2013 yılında doçent, 2019 yılında profesör oldu.

 

Yayımlanmış eserleri:

Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Üst Kurul Daru’l Hikmeti’l-islamiye,

Osmanlı'da Devlet-Tekke Münasebetleri: Meclis-i Meşayih,

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Aydın Şeyh Saffet (Yetkin) Efendi.

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.