Peygamberimiz

Hz. Musa’dan itibaren birçok peygamber gelmiş, bunlar ancak belirli noktalarda örnek olmuşlardı. Lakin Peygamber Efendimiz, Hz. Musa’nın mertliğini, Harun’un duygusallığını, Yuşa’nın kahramanlığını, Eyyüp’ün sabrını, Davud’un cesaretini, Süleyman’ın azametini, Yahya’nın sadeliğini, İsa’nın tevazusunu daha bir mükemmel şekilde şahsında toplamıştı. Bu nitelikleri şahsında toplaması da Peygamberimiz’in özelliklerinden biridir. Bu da kendisini diğer peygamberlerden ayırmaktadır.

Tükendi

Hz. Musa’dan itibaren birçok peygamber gelmiş, bunlar ancak belirli noktalarda örnek olmuşlardı. Lakin Peygamber Efendimiz, Hz. Musa’nın mertliğini, Harun’un duygusallığını, Yuşa’nın kahramanlığını, Eyyüp’ün sabrını, Davud’un cesaretini, Süleyman’ın azametini, Yahya’nın sadeliğini, İsa’nın tevazusunu daha bir mükemmel şekilde şahsında toplamıştı. Bu nitelikleri şahsında toplaması da Peygamberimiz’in özelliklerinden biridir. Bu da kendisini diğer peygamberlerden ayırmaktadır.

 

Büyük insanların başarıları genellikle muayyen bir saha için geçerli olduğu hâlde, Peygamberimiz’in başarısı insani olan bütün sahalar için geçerliydi. Bu da onun en büyük özelliklerinden biriydi. Mesela büyüklük bir milleti ıslah etmek, ihya etmekten ibaretse; Araplar gibi cehalet devrinde tereddi gösteren bir milleti medeniyetin bayraktarı yapabilecek kadar yükselten bir insandan daha büyük kimse görmek mümkün müdür? Büyüklük, birbirine zıt unsurlardan ahenkli bir bütün meydana getirmekten ibaretse; Araplar gibi asırlarca kan davaları yüzünden birbirini boğazlamış bir milleti bir tek inanç etrafında birleştirmekten daha bütünleştirici bir şey düşünülebilir mi? Eğer büyüklük ahlak sahibi olmakta ise dost düşman tarafından emin olarak tanınan Peygamber Efendimiz’in eşi, benzeri olabilir mi? Eğer büyüklük fetihler ile ölçülecek olursa; kimsesiz bir öksüzken büyük bir hükümdar gibi nice zaferlere erişen Peygamberimiz’in bir benzeri daha gösterilebilir mi? Peygamber Efendimiz, Arabistan’da putperestliği ve şirki kökünden temizlemiştir. Bu memleketi Allah’ın nuru ile aydınlatmıştır.

Kategori Siyer
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: 2017
Basım Yeri: Ankara
Baskı Sayısı 2
Ebat: 13.5X19.5
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: Kitap Kâğıdı
Sayfa Sayısı: 250
Barkod: 9786051213187
ISBN: 978-605-121-318-7
Muhammed Ali Lâhûrî

1874 yılında, Hindistan'ın Pencap bölgesinde bulunan Murar köyünde doğdu. Küçük yaşlarında Batı tarzını benimseyen okullarda öğrenim gördü. 1894 yılında, Lahor'da bulunan Government Collegetan mezun oldu.

İslam dini üzerine düzenli bir eğitim almadı, Kur'an'ı kendi kendine öğrendi. 1894 yılında, matematik öğretmeni olarak Lahor Islamia College'a atandı. Takip eden yıllarda İngiliz dili ve hukuk alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı. 1897-1899 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev aldı ve sonraki yıllarda bir süre avukatlık yaptı.

1897 yılında biat ettiği Gulâm Ahmed, ondaki potansiyelin farkına vardı ve ondan kendisini ilme adamasını, mutlaka İngilizce yayın yapmasını istedi. Bunun üzerine Muhammed Ali Lâhûrî, Kâdiyân'a yerleşti ve Gulâm Ahmed'in teşvikiyle ilmî çalışmalarına başladı. Burada Gulâm Ahmedin konuşma ve yazılarını İngilizceye çevirdi ve birtakım telif eserler yazdı. İlk sayısı Ocak 1902de çıkan Kâdiyânîlerin yayın organı olan The Review of Religions” adlı derginin editörlüğünü yürüttü.

Muhammed Ali Lâhûrî, ileri düzeyde İngilizce ve Urduca bilgisine sahipti. Bu dillerde yazılar kaleme aldı ve yazılarını, dilin tüm kurallarını uygulayarak ortaya çıkardı. Kur'an metinlerini İngilizceye ilk kez çeviren Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, kelam ve mezhepler tarihi alanlarında pek çok eser ortaya koydu. Kaleme aldığı Peygamberimiz adlı eserinde Hz. Muhammed tasavvurunu yansıttı. Kaynak olarak klasik kaynakları kullanmasının yanı sıra Batılı kaynaklardan da faydalandı. Anlatımını Kur'an'dan ayetlerle süsledi ve eserini daha akıcı hâle getirdi.

Muhammed Ali Lâhûrî, 13 Ekim 1951 tarihinde Karaçi'de vefat etti.

ESERLERİ

A Manual of Hadith (Lahor 1945).

Âyetullâh (Lahor 1915).

Beyanu’l-Kur’an (Lahor 1929).

Call of Islam (Lahor 1924).

Cem‘u’l-Kur’ân (Lahor 1917).

Cem-i Hadîs (Lahor 1920).

Cihâd-ı Kebîr (Lahor 1916).

el-Mesîh, ed-Deccâl ve Ye’cûc-Me’cûc (Lahor 1931, 1932).

el-Muslihu’l-Mev’ûd (Lahor 1944).

en-Nübüvve fi’l-İslâm (Lahor 1915).

Fazlü’l-Bârî (Lahor 1937).

Five Chapters of the Holy Qur’an (Lahor 1947).

Hakîkat-i İhtilâf (Lahor 1922).

Hestî Bârî Te’âlâ (Lahor 1930).

History and Doctrines of the Babi Movement (Lahor 1933).

History of the Prophets: As Narrated in the Holy Qur’an Compared with the Bible (Lahore 1946, 1975, 1996).

Introduction to the Study of Hadis (Lahor 1932).

Introduction to the Study of the Holy Qur’an (Lahore 1936).

Islam the Natural Religion of Man (Lahor 1912).

Islam the Religion of Humanity (Lahore 1928).

İsmet-i Enbiyâ (Lahor 1915).

Makâm-ı Hadîs (Lahor 1926, 1932).

Mesîh Mev’ûd (Lahor 1918).

Mir’âtü’l-Hakîkat (Lahor 1919).

Niyâ Nizâm ‘Âlem (Lahor 1942).

Prayers of the Holy Qur’an (Lahor 1948).

Redd-i Tekfîr-i Ehl-i Kıble (Lahor 1922).

Selections from The Holy Qur’an (Lahor 1933).

Şinâhat-ı Memûrîn (Lahor 1919).

The Divine Origin of The Qur’an (Lahor trs).

The Founder of The Ahmadiyya Movement (Lahor 1937).

The Holy Qur’an with English Translation and Commentary (Lahor

1917).

The Islamic Institution of Prayer (Lahor 1929).

The New World Order (Lahor 1944).

The Purity of the Text of The Holy Qur’an (Lahor trs).

The Teachings of Islam (Lahor 1910).

Kaynak: Akman, Zekeriya. "MUHAMMED ALİ LÂHÛRÎ, HAYATI VE HZ. MUHAMMED TASAVVURU." (2019).

 

 

 

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.

Yazarın / Kategorinin Kitapları