Yazar Hakkında
Ahmet Hikmet Müftüoğlu

1870'te İstanbul'da doğdu. Süleymaniye Mahalle Mektebi´nde, Dökmeciler´deki Taş Mektep´te, Aksaray´daki Mahmudiye Vakıf Rüşdiyesi'nde ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi´nde okuduktan sonra girdiği Galatasaray Mekteb-i Sultanisi´nden 1888´de mezun oldu. Tarımla alakalı Patates, kadın güzelliği ve cilt bakımıyla alakalı Tuvalet yahut Letâfet-i Aza adlı iki çeviriyle edebiyat dünyasına dâhil olan Ahmet Hikmet, 1893'den itibaren Servet-i Fünun yazı ailesine katıldı. Hariciye Umur-i Şehbenderi (Konsolosluk hizmetleri) Kalemi´ne memur tayin olunan Ahmet Hikmet, görevli olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya´da bulundu. 1896´da İstanbul´a dönerek ilk memuriyet yerinde ser-halifeliğine atandı ve Meşrutiyet´e kadar Hariciye Nezareti merkezinde çalıştı. 1898´den 1908´e kadar Galatasaray Sultanisi´nde öğretmenlik de yapan Ahmet Hikmet, bir süre Nafia Nezareti Ticaret Müdiriyeti Umumisi´nde de bulunduktan sonra tekrar Hariciye Nezareti´ne döndü. 1913´te Peşte Başşehbenderi olan Ahmet Hikmet, 1918´de İstanbul´a döndü ve önce Abdülmecit Efendi´nin ser-karinliğine atandı. 1926´da Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmeleri ve Ticaret Genel Müdürlüğüne getirildi ve aynı yıl içinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Anadolu Bağdat Demiryolları ile Elektrik Şirketi İdare Meclisi azalıklarında da bulunan Ahmet Hikmet 19 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul'da karaciğer kanserinden öldü.